- i närvaro av våra fem sinnen

"Att våga vara en stund i sitt sanna jag

kan läka båd kropp och själ."

 © Copyright Att våga vara 2018